เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิบูลฯ
ลิ้งค์แนะนำ
ลิ้งค์น่าสนใจ
บริการภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
ประวัติบุคคล
จดทะเบียนนิติบุคคล
ร้องทุกข์ กับนายกฯ

สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ

รวมเว็บร้องทุกข์
คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

 


::: คำขวัญจังหวัดพิจิตร => ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร   รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน <= + => ต้นไม้ประจำจังหวัด   ต้นบุนนาค <= :::
ข่าวสารโรงเรียน

29 ส.ค.- 3 ก.ย. 2556 กีฬานักเรียน นักศึกษา 
ประจำปี 2556 จ.พิจิตร
ได้รับรางวัลชนะเลิศในกีฬาประเภท วอลเลย์บอลชาย และฟุตซอลหญิง

ประมวลภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์

- ๒-๕ มีนาคม ๒๕๕๗ ทดสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖
- ๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
-
๑๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
- ๑๐-๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ นักเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖ สอบแก้ตัวให้เสร็จสิ้น-ครูส่งผลการสอบแก้ตัว
- ๑๗-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ นักเรียนชั้น ม.๑,ม.๒,ม.๔,ม.๕ สอบแก้ตัวให้เสร็จสิ้น-ครูส่งผลการสอบแก้ตัว
- ๒๗-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗ รับสมัคนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔
- ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ แจก ปพ.๑ นัดเรียนชั้น ม.๓ และ ม.๖
- ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗ ทดสอบนักเรียนชั้น ม.๑
-
๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ทอดสอบนักเรียนชั้น ม.๔
- ๒ เมษายน ๒๕๕๗ ประกาศผลสอบ และรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๑
- ๓ เมษายน ๒๕๕๗ รายงานตัวนักเรียนชั้น ม.๔
- ๗ เมษายน ๒๕๕๗ รายงานตัวนัดเรียนชั้น ม.๔
- ๙ เมษายน ๒๕๕๗ มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑
-
๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ มอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔
-
๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒/๒๕๕๖
-
๑๖ เมษายน ๒๕๕๗ เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ และเตรียมความพร้อม

บอร์ดการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเกษม ชื่นเทศ
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา

ข่าวสารออนไลน์
ค้นหา/ข้อมูลสำคัญ
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์
เตือน/แก้ไขไวรัสคอมฯ
ตรวจสลากฯ
ราคาน้ำมันวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาทองคำ
ห้องสมุด
สารานุกรม และพจนานุกรม
เอกสารแผยแพร่
พิบูลสาร
เอกสารเผยแพร่
บทคัดย่อ งานวิจัย ของ (กุหลาบ มนูญธรรม)
ผลงานประดิษฐ์คิดด้น เรื่อง "ตอไม้ไม่ไร้ค่า"
เกร็ดความรู้จากธนาคารขยะ เรื่อง"วิธีกำจัดขยะ"
แนะนำโปรแกรม
 
 
   
   
Copyright © 2010 Webmaster :: Phiboonthammavetwittaya E-Mail :: Phi-boon@hotmail.com
Administrator :: Wirot Jekawong E-Mail :: aob_je@hotmail.com
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร