เกี่ยวกับโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไปโรงเรียน
แผนที่ตั้งโรงเรียน
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนพิบูลฯ
ลิ้งค์แนะนำ
ลิ้งค์น่าสนใจ
บริการภาครัฐ
เสียภาษีออนไลน์
ประวัติบุคคล
จดทะเบียนนิติบุคคล
ร้องทุกข์ กับนายกฯ

สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ

รวมเว็บร้องทุกข์
คุณเป็นผู้เข้าชมคนที่

 


::: คำขวัญจังหวัดพิจิตร => ถิ่นประสูติพระเจ้าเสือ แข่งเรือยาวประเพณี พระเครื่องดีหลวงพ่อเงิน เพลิดเพลินบึงสีไฟ ศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชร   รสเด็ดส้มท่าข่อย ข้าวเจ้าอร่อยลือเลื่อง ตำนานเมืองชาละวัน <= + => ต้นไม้ประจำจังหวัด   ต้นบุนนาค <= :::
ข่าวสารโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2557
ณ โรงเรียนพิบูลธรรมเววิทยา

ประมวลภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์

- ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
- ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ วันวิสาขบูชา
- ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ พิธีใหว้ครูและเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษาที่๑/๒๕๕๗
- ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ กิจกรรม5ห้องชีวิต
-๒o มิถุนายน ๒๕๕๗ หประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษาที่๑/๒๕๕๗
- ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา,วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
- ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์)
- ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ เข้าค่ายคุณธรรม
- ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๗
- ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
- ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
-
๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
-
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี๒๕๕๖
-
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ"
-
๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง วันพ่อแห่งชาติ
- ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๗๕
- ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
- ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  
-๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบ O-Net
- ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วม ฟังสวดพระอภิธรรม เนื่องในวันครบรอบวันมรณภาพ พระครูพิบูลธรรมเวท (หลวงพ่อเปรื่อง)
- ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๘ สอบปลายภาค ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๗
- ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ปิดภาคเรียนที่๒/๒๕๕๗

บอร์ดการศึกษา

ผู้บริหารสถานศึกษา

นายเกษม ชื่นเทศ
ผู้อำนวยการ

โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา

ข่าวสารออนไลน์
ค้นหา/ข้อมูลสำคัญ
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
รหัสไปรษณีย์
เตือน/แก้ไขไวรัสคอมฯ
ตรวจสลากฯ
ราคาน้ำมันวันนี้
อัตราแลกเปลี่ยน
ราคาทองคำ
ห้องสมุด
สารานุกรม และพจนานุกรม
เอกสารแผยแพร่
พิบูลสาร
สารสนเทศ
บทคัดย่อ งานวิจัย ของ (กุหลาบ มนูญธรรม)
ผลงานประดิษฐ์คิดด้น เรื่อง "ตอไม้ไม่ไร้ค่า"
เกร็ดความรู้จากธนาคารขยะ เรื่อง"วิธีกำจัดขยะ"
แนะนำโปรแกรม
 
 
   
   
Copyright © 2010 Webmaster :: Phiboonthammavetwittaya E-Mail :: Phi-boon@hotmail.com
Administrator :: Wirot Jekawong E-Mail :: aob_je@hotmail.com
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร